THÔNG CÁO SỐ 17 KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV

11/06/2018 17:24

Ngày 11/6/2018, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Buổi sáng: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh thời gian xem xét, thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình phiên bế mạc kỳ họp (sáng ngày 15/6), rút nội dung biểu quyết thông qua Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc và Nghị quyết về việc thi hành Luật để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đặc xá (sửa đổi). Trong quá trình thảo luận, có 21 đại biểu phát biểu và 04 đại biểu tranh luận. Các ý kiến cơ bản tán thành với dự án Luật; đồng thời, góp ý kiến về các vấn đề: sự cần thiết ban hành; phạm vi điều chỉnh của Luật; nguyên tắc xác định trường hợp đặc biệt để được đề nghị đặc xá; trách nhiệm thi hành các khoản tiền, nghĩa vụ dân sự của người được đề nghị đặc xá; biện pháp đảm bảo tính công bằng, bình đẳng đối với các phạm nhân và một số vấn đề khác.

Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giải trình và phát biểu làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành nội dung.

Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Trong quá trình thảo luận, có 20 đại biểu phát biểu và 09 đại biểu tranh luận. Các ý kiến cơ bản tán thành với sự cần thiết ban hành Luật; đồng thời, góp ý kiến về các vấn đề: phạm vi điều chỉnh, hệ thống giáo dục quốc dân; mục tiêu, nội dung, phương pháp, chương trình, văn bằng giáo dục; hệ thống cơ sở giáo dục, việc giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục và một số vấn đề khác.

Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ giải trình và phát biểu làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thứ ba, ngày 12/6/2018: Quốc hội làm việc tại hội trường:

- Buổi sáng: Quốc hội biểu quyết thông qua:

+ Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016;

+ Luật Cạnh tranh (sửa đổi);

+ Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019;

+ Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo (sửa đổi). 

- Buổi chiều: Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Văn phòng Quốc hội