THÔNG CÁO SỐ 16 KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV

08/06/2018 17:33

Ngày 08/6/2018, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Buổi sáng: Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên họp.

1. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi):

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 15 về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng, Điều 24 về nguyên tắc hoạt động và trường hợp sử dụng lực lượng vũ trang nhân dân  và toàn văn dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi).

2. Quốc hội thảo luận về dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Trong quá trình thảo luận, có 20 đại biểu phát biểu và 5 đại biểu tranh luận. Các ý kiến cơ bản tán thành với dự án Luật; đồng thời, góp ý kiến về các vấn đề: sự cần thiết ban hành; phạm vi điều chỉnh của Luật; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam và một số vấn đề khác.

Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch giải trình và phát biểu làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều:

1. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung. Quốc hội đã nghe:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

- Phó Tổng Thư ký Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết.

2. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung. Quốc hội thảo luận về dự án Luật Trồng trọt.

Trong quá trình thảo luận, có 20 đại biểu phát biểu. Các ý kiến cơ bản tán thành với sự cần thiết ban hành Luật; đồng thời, góp ý kiến về các vấn đề: phạm vi điều chỉnh; giống cây trồng; phân bón; canh tác, thu hoạch, mua, bán, sơ chế, chế biến, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm trồng trọt và một số vấn đề khác.

Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường giải trình và phát biểu làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thứ bảy (ngày 09/6) và Chủ nhật (ngày 10/6/2018)Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 11/6/2018: Quốc hội làm việc tại hội trường.

Buổi sáng: Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đặc xá (sửa đổi).

Buổi chiều: Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Văn phòng Quốc hội