THÔNG CÁO SỐ 15 KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV

07/06/2018 16:36

Ngày 07/6/2018, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên họp.

Buổi sáng, Quốc hội đã nghe:

- Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019.

Sau đó, Quốc hội đã thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019. Trong quá trình thảo luận, đã có 10 đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến. Các ý kiến cơ bản tán thành với Tờ trình; đồng thời, góp ý kiến về các vấn đề: tiêu chí lựa chọn chuyên đề, số lượng chuyên đề và đề xuất nội dung chuyên đề giám sát của Quốc hội và một số vấn đề khác.

Buổi chiều: 

Quốc hội thảo luận tại tổ về

- Dự án Luật Chăn nuôi

- Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

Thứ sáu, ngày 8/6/2018: Quốc hội làm việc tại hội trường:

- Buổi sáng: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi), thảo luận về dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam;

- Buổi chiều: Biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và thảo luận về dự án Luật Trồng trọt.

Văn phòng Quốc hội