Buổi chiều ngày 14/06/2018: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đo đạc và bản đồ; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Chăn nuôi

14/06/2018 17:25

File đính kèm
Các bài viết khác