Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm
 
Tên văn bản Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
Nghị quyết số 31/2016/QH14 của Quốc hội về dừng thực hiện chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận Điện hạt nhân Quốc hội
Luật đấu giá tài sản Đấu giá tài sản Quốc hội
Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tín ngưỡng, tôn giáo Quốc hội
Nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia Quốc hội
Nghị quyết số 33/2016/QH14 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV Chất vấn và trả lời chất vấn Quốc hội
Nghị quyết số 30/2016/QH14 của Quốc hội về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam Thị thực điện tử Quốc hội
Nghị quyết số 29/2016/QH14 ngày 14/11/2016 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017. Phân bổ ngân sách Quốc hội
Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Thuế sử dụng đất nông nghiệp Quốc hội
Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017. Dự toán ngân sách nhà nước Quốc hội
Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 Đầu tư công Quốc hội