Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm
 
Tên văn bản Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
Báo cáo số 212/BC-UBKT14 ngày 21/11/2016 về công tác của Ủy ban Kinh tế từ sau kỳ họp thứ nhất đến kỳ họp thứ hai và dự kiến chương trình công tác đến kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV Báo cáo công tác Ủy ban Kinh tế
Báo cáo số 119/BC-UBKHCNMT14 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về công tác năm 2016, dự kiến chương trình công tác năm 2017 Báo cáo công tác Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Báo cáo số 89/BC-UBQPAN14 về kết quả hoạt động năm 2016 và dự kiến một số hoạt động chủ yếu của Ủy ban Quốc phòng và An ninh năm 2017 Báo cáo công tác Ủy ban Quốc phòng và An ninh
Báo cáo số 396/BC-UBĐN14 ngày 31/10/2016 về kết quả hoạt động của Uỷ ban Đối ngoại năm 2016 và phương hướng công tác năm 2017 Báo cáo công tác Ủy ban Đối ngoại
Báo cáo số 45/BC-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2017 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Báo cáo công tác Ủy ban thường vụ Quốc hội
Báo cáo số 192/BC-UBVĐXH14 về công tác của Ủy ban về các vấn đề xã hội từ kỳ họp thứ nhất đến kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV, dự kiến chương trình công tác từ nay đến cuối năm 2016 và năm 2017 Báo cáo công tác Ủy ban Xã hội
Báo cáo số 223/BC-UBTP14 về công tác của Ủy ban Tư pháp từ kỳ họp thứ nhất (tháng 7/2016) đến kỳ họp thứ hai (tháng 10/2016) Quốc hội khóa XIV và dự kiến chương trình công tác từ nay đến hết năm 2016 và năm 2017 Báo cáo công tác Ủy ban Tư pháp
Báo cáo số 165/BC-UBPL14 về kết quả công tác của Ủy ban pháp luật từ đầu năm 2016 đến kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XIV và dự kiến chương trình công tác năm 2017 (25/10/2016) Báo cáo công tác Ủy ban Pháp luật
Báo cáo số 129/BC-UBVHGDTTN14 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên vả Nhi đồng về kết quả hoạt động năm 2016, Phương hướng chương trình công tác năm 2017 Báo cáo công tác Ủy ban Văn hóa, Giáo dục
Báo cáo về kết quả hoạt động từ kỳ họp thứ nhất đến kỳ họp thứ hai của Quốc hội và dự kiến chương trình hoạt động của Hội đồng Dân tộc từ sau kỳ họp thứ hai đến hết năm 2017 Báo cáo công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội