Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm
 
Tên văn bản Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
Dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn trình Quốc hội thông qua Chất vấn và trả lời chất vấn Quốc hội
Báo cáo số 68/BC-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV Chất vấn và trả lời chất vấn Ủy ban thường vụ Quốc hội
Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV Chất vấn và trả lời chất vấn Quốc hội
Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên giải trình và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khoá XIV Chất vấn và trả lời chất vấn Chính phủ
Tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XIV Kiến nghị của cử tri Ban Dân nguyện
Báo cáo số 300/BC-TTKQH ngày 10/11/2016 của Tổng thư ký Quốc hội tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự kiến nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Chất vấn và trả lời chất vấn Văn phòng Quốc hội
Báo cáo số 443/BC-CP về kết quả thực hiện Nghị quyết số 113/2015/QH13 về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn Chất vấn và trả lời chất vấn Văn phòng Chính phủ
Báo cáo số 34/BC-UBTVQH14 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội Tiếp công dân Ủy ban thường vụ Quốc hội
Báo cáo số 33/BC-UBTVQH14 ngày 19/10/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII Kiến nghị của cử tri Ủy ban thường vụ Quốc hội
Tập hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIII Kiến nghị của cử tri Ban Dân nguyện