Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm
 
Tên văn bản Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
Báo cáo thẩm tra số 173/BC-UBKT14 của Ủy ban Kinh tế về dự án Luật Quy hoạch Quy hoạch đô thị Ủy ban Kinh tế
Tờ trình số 389/TTr-CP của Chính phủ về dự án Luật quy hoạch Quy hoạch đô thị Bộ Kế hoạch và đầu tư
Báo cáo số 109/BC-UBKHCNMT14 của Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường thẩm tra Dự án Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) Chuyển giao công nghệ Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Tờ trình số 385/TTr-CP của Chính phủ về dự án Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) Chuyển giao công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ
Báo cáo số 163/BC-UBKT14 của Ủy ban Kinh tế thẩm tra dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Doanh nghiệp Ủy ban Kinh tế
Tờ trình số 386/TTr-CP của Chính phủ về Dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và đầu tư
Tờ trình số 381/TTr-CP của Chính phủ về Dự án Luật quản lý ngoại thương Quản lý ngoại thương Bộ Công thương
Tờ trình số 315/TTr-CP của Chính phủ về Dự án Luật du lịch (sửa đổi) Du lịch Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch
Tờ trình số 371/TTr-CP của Chính phủ về dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Vũ khí vật liệu nổ
Tờ trình số 283/TTr-CP của Chính phủ về dự án Luật đường sắt Đường sắt Bộ Giao thông vận tải