Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm
 
Tên văn bản Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
Báo cáo thẩm tra số 181/BC-UBKT14 của Ủy ban Kinh tế Quốc hội khóa XIV về Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 Luật Đầu tư về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Ngành nghề kinh doanh có điều kiện Ủy ban Kinh tế
Tờ trình số 508/TTr-CP của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 Luật Đầu tư về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Ngành nghề kinh doanh có điều kiện Bộ Kế hoạch và đầu tư
Báo cáo số 58/BC-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Tín ngưỡng, tôn giáo Ủy ban thường vụ Quốc hội
Báo cáo số 36/BC-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tín ngưỡng, tôn giáo Ủy ban thường vụ Quốc hội
Báo cáo số 40/BC-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự án Luật đấu giá tài sản Đấu giá tài sản Ủy ban thường vụ Quốc hội
Tờ trình số 368/TTr-CP của Chính phủ về Dự án Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp Đất đai Bộ Tài chính
Tờ trình số 425/TTr-CPcủa Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 Hình sự Bộ Tư pháp
Báo cáo số 66/BC-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư Ủy ban thường vụ Quốc hội
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 Luật đầu tư về Danh mục ngành, nghề ĐTKD có điều kiện trình Quốc hội thông qua Quốc hội
Báo cáo số 65/BC-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam (Tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV) Thị thực điện tử Quốc hội