Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm
 
Tên văn bản Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
Báo cáo số 205/BC-CP của Chính phủ quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 Ngân sách nhà nước Bộ Kế hoạch và đầu tư
Báo cáo số 50/BC-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 Đầu tư công Ủy ban thường vụ Quốc hội
Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bế mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV Phát biểu Quốc hội
Dự thảo Nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp trình Quốc hội thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia Quốc hội
Báo cáo số 67/BC-UBTVQH14 của UBTVQH tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại nền nông nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia Ủy ban thường vụ Quốc hội
Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017 Phân bổ ngân sách Quốc hội
Báo cáo số 56/BC-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, giải trình ý kiến ĐBQH về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017 và Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017 Phân bổ ngân sách Ủy ban thường vụ Quốc hội
Dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 (trình Quốc hội thông qua) Dự toán ngân sách nhà nước Quốc hội
Báo cáo 54/BC-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, giải trình về đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và Dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 Dự toán ngân sách nhà nước Ủy ban thường vụ Quốc hội
Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trình Quốc hội xem xét, thông qua Đầu tư công Quốc hội