Thông cáo số 22 kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

18/11/2016 17:42

Ngày 18-11-2016, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì.

Buổi sáng,

1. Quốc hội thảo luận về dự án Luật đường sắt (sửa đổi).

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều khiển phiên họp. Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật đường sắt (sửa đổi). Trong phiên thảo luận, đã có 12 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật;

- Nguyên tắc trong hoạt động đường sắt; chính sách phát triển đường sắt; ưu đãi, hỗ trợ trong hoạt động đường sắt;

- Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường sắt; đường sắt đô thị; đường sắt tốc độ cao;

- Quản lý nhà nước về hoạt động đường sắt;

- Điều hành giao thông vận tải đường sắt; biểu đồ chạy tàu; an toàn giao
thông đường sắt; bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt;

- Kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt; kinh doanh vận tải đường sắt; vấn đề phí, giá trong kinh doanh đường sắt.

Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa giải trình làm rõ thêm một số vấn đề được các vị đại biểu Quốc hội nêu về dự án Luật đường sắt (sửa đổi).

Từ 09 giờ 50:

2. Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều khiển phiên họp. Quốc hội đã thảo luận về dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Trong phiên thảo luận, đã có 18 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

 - Sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam;

- Tên gọi, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị quyết;

- Về bố cục của dự thảo Nghị quyết;

- Tính khả thi của dự thảo Nghị quyết (về vấn đề quốc phòng, an ninh - phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự; về hạ tầng trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ và nhân lực; về thời điểm thực hiện việc thí điểm...);

- Thời hạn của thị thực điện tử; cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực điện tử; phí xét cấp thị thực điện tử;

- Thời hạn thí điểm cấp thị thực điện tử;

Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ công an Tô Lâm giải trình làm rõ thêm một số vấn đề được các vị đại biểu Quốc hội nêu về dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển phiên họp.

1. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Điều 6, Điều 30 và toàn bộ Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

2. Quốc hội thảo luận về dự án Luật du lịch (sửa đổi).

Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật du lịch (sửa đổi). Trong phiên thảo luận, đã có 19 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về sự cần thiết sửa đổi Luật du lịch; bố cục của dự thảo Luật;

- Chính sách phát triển du lịch; các hành vi bị nghiêm cấm;

- Sự cần thiết thành lập, nguồn kinh phí, quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch;

- Điều kiện kinh doanh, hồ sơ, thủ tục cấp phép kinh doanh lữ hành; phân biệt lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế;

 - Về đào tạo, tiêu chuẩn, việc quản lý hành nghề hướng dẫn viên du lịch;

- Tiêu chuẩn xếp hạng, thủ tục thẩm định, công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch;

- Quản lý nhà nước về du lịch; thanh tra chuyên ngành về du lịch;

- Về sự cần thiết thành lập Văn phòng xúc tiến du lịch Việt Nam ở nước ngoài; nguồn lực cho quảng bá, xúc tiến du lịch;

- Việc bổ sung, quy định cụ thể hơn về nguồn nhân lực du lịch; bảo vệ môi trường du lịch; bảo đảm an toàn cho khách du lịch; xử lý nghiêm các vi phạm về du lịch; phát triển thương mại điện tử du lịch; phát triển du lịch ở các vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đô thị du lịch; du lịch biển đảo; du lịch sinh thái; du lịch mạo hiểm; du lịch khám, chữa bệnh; du lịch tâm linh;

- Một số vấn đề về kỹ thuật lập pháp và việc giao Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số nội dung của Luật.

Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ văn hóa, thể thao và du lịch Nguyễn Ngọc Thiện giải trình làm rõ thêm một số vấn đề được các vị đại biểu Quốc hội nêu về dự án Luật du lịch (sửa đổi).

Thứ hai, ngày 21-11-2016, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật quy hoạch; buổi chiều, thảo luận về dự án Luật cảnh vệ.

(Văn phòng Quốc hội)