Thông cáo số 20 kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

16/11/2016 18:09

Ngày 16-11-2016, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ tọa phiên họp.

Từ 8 giờ 00 đến 8 giờ 30 phút, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trả lời chất vấn về các nội dung chủ yếu sau:

- Trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cấp trong hệ thống quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; các giải pháp nâng cao năng lực và sự liêm chính của cán bộ, công chức trong ngành;

- Các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường và việc xử lý chất thải của các cơ sở công nghiệp, dịch vụ, làng nghề, khu dân cư;

- Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với việc bảo vệ môi trường và rà soát hệ thống quy chuẩn kỹ thuật để đánh giá tác động môi trường; các giải pháp chấn chỉnh công tác kiểm tra, thanh tra việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Việc xử lý trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra sự cố môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung; công bố và bảo đảm an toàn về môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung; các biện pháp giám sát, kiểm soát việc xả thải và khắc phục lỗi về môi trường của công ty Fomorsa Hà Tĩnh;

- Các giải pháp ngăn chặn nạn phá rừng trái phép và tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản tràn lan; biện pháp đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu một số vấn đề đề nghị Bộ trưởng tập trung giải quyết, khắc phục.

Từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút và từ 14 giờ 00 phút đến 14 giờ 30 phút, Quốc hội tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ; đã có 69 lượt đại biểu đăng ký, trong đó có 49 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn và tranh luận đối với Bộ trưởng.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trả lời chất vấn về các nội dung chủ yếu sau:

- Tình hình thực hiện chương trình cải cách giáo dục và đào tạo, đổi mới giáo dục cơ bản, toàn diện, đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội;

- Các giải pháp thực hiện phân luồng cho học sinh cấp phổ thông để định hướng nghề nghiệp và trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc bảo đảm thực hiện nội dung trên;

- Công tác quản lý chất lượng đào tạo, sau đại học, nhất là chất lượng đào tạo của các trường đại học do địa phương quản lý; giải pháp quản lý chất lượng giáo dục đại học gắn với quy hoạch, dự báo và sử dụng nguồn nhân lực; trách nhiệm của Bộ Giáo dục và đào tạo trong việc khắc phục tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ” và sinh viên mới ra trường không có việc làm; các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế;

- Những vấn đề bất cập trong các văn bản hướng dẫn về việc triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020; trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong vấn đề này, các biện pháp khắc phục để điều chỉnh việc thực hiện Đề án;

- Tình trạng đào tạo cử nhân luật tràn lan, trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp trong việc nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật và đội ngũ Luật sư hiện nay;

- Các giải pháp triệt để giải quyết tình trạng học thêm, dạy thêm tràn lan và bạo lực học đường hiện nay; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, đào tạo; quản lý chất lượng giáo dục và đào tạo tại các cơ sở có yếu tố nước ngoài;

- Các biện pháp bảo đảm chất lượng đào tạo ở vùng dân tộc thiểu số, nhất là việc đào tạo nguồn nhân lực thiểu số có chất lượng cao;

- Việc thực hiện đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, giảm áp lực và tốn kém cho xã hội; giải pháp để ổn định việc tổ chức thi tốt nghiệp phổ thông và đại học trong giai đoạn 2016-2020....

Trong quá trình chất vấn, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề liên quan.

Kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu một số vấn đề đề nghị Bộ trưởng tập trung giải quyết, khắc phục.

Từ 14 giờ 30 phút đến 17 giờ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn, đã có  42 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn và tranh luận đối với Bộ trưởng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã trả lời chất vấn về các nội dung chủ yếu sau:

  • Vấn đề tinh giản biên chế, thực hiện đề án vị trí việc làm; việc tổng kết thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính thời gian qua; trách nhiệm của Bộ Nội vụ trong việc chậm xử lý và công bố kết quả thi nâng ngạch công chức định kỳ; các giải pháp để thực hiện việc tuyển chọn người tài quản lý đất nước;
  • Trách nhiệm của Bộ Nội vụ trong việc chậm xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; việc giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập;
  • Giải pháp cải cách tiền lương; trách nhiệm của Bộ Nội vụ giải quyết tình trạng bất bình đẳng trong việc cải cách chế độ tiền lương;

- Trách nhiệm của Bộ Nội vụ để xảy ra tình trạng bổ nhiệm ồ ạt cán bộ trước khi kết thúc nhiệm kỳ, bổ nhiệm không đúng theo tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình trong thời gian qua; các biện pháp thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh tình trạng này;

  • Quan điểm của Bộ Nội vụ trong việc xử lý về mặt hành chính đối với nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng và hướng sửa đổi Luật, các văn bản liên quan để đảm bảo xử lý nghiêm cán bộ, công chức đã nghỉ hưu có sai phạm trong thời gian tại vị;
  • Trách nhiệm của Bộ Nội vụ trong việc phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp triển khai xây dựng Chính phủ điện tử;
  • Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật công vụ, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chỉ số hài lòng của Nhân dân trong đánh giá chế độ công vụ, công chức;
  • Đổi mới công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ...

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

Thứ năm, ngày 17-11-2016, buổi sáng, Quốc hội tiếp tục tiến hành phiên họp chất vấn nghe Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những nội dung liên quan đến các nhóm vấn đề đã chất vấn trong ngày 2 ngày 15 và 16/11/2016 (phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp). Buổi chiều, Quốc hội làm việc tại hội trường.

(Văn phòng Quốc hội)