Thông cáo số 18 kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

14/11/2016 16:38

Ngày 14-11-2016, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều khiển phiên họp.

Buổi sáng,

1. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017.

Quốc hội đã nghe:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017.

- Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Điều 1, Điều 2 và toàn văn Nghị quyết.

2. Quốc hội thảo luận về dự án Luật thủy lợi. Trong phiên thảo luận, đã có 22 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Sự cần thiết ban hành Luật; tên gọi và phạm vi điều chỉnh của Luật;

- Tính thống nhất của luật với hệ thống pháp luật, bảo đảm phù hợp với tinh thần của Hiến pháp;

- Chiến lược phát triển thủy lợi; chính sách trong hoạt động thủy lợi; hợp tác quốc tế về thủy lợi; các hành vi bị nghiêm cấm;

- Đầu tư xây dựng công trình thủy lợi;

- Dịch vụ thủy lợi, thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng;

- Trách nhiệm quản lý nhà nước về thủy lợi; quản lý, khai thác công trình thủy lợi;

- Tài chính cho thủy lợi; chính sách giá dịch vụ thủy lợi; nguyên tắc và căn cứ định giá dịch vụ thủy lợi;

- An toàn trong vận hành, khai thác công trình thủy lợi;

- Tổ chức, hoạt động của tổ chức thủy lợi cơ sở;

- Quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong hoạt động thủy lợi….

Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường giải trình, tiếp thu một số ý kiến đại biểu Quốc hội về dự án Luật thủy lợi.

Buổi chiều, Quốc hội họp riêng để thảo luận về dự thảo Nghị quyết về việc dừng thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận và nghe Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh báo cáo về tình hình Biển Đông.

Thứ ba, ngày 15-11-2016, Quốc hội làm việc tại hội trường. Quốc hội sẽ nghe Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII và tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Phiên họp sẽ được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam truyền hình, phát thanh trực tiếp.

(Văn phòng Quốc hội)