Thông cáo số 16 kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

10/11/2016 18:12

Ngày 10-11-2016, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì.

Buổi sáng,

1. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều khiển phiên họp. Quốc hội đã nghe:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

- Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Điều 2, Điều 4 và toàn văn Nghị quyết.

2. Quốc hội thảo luận về dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi).

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi). Trong phiên thảo luận, đã có 21 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Sự cần thiết sửa đổi Luật và phạm vi sửa đổi;

- Phạm vi người được trợ giúp pháp lý;

- Người thực hiện trợ giúp pháp lý;

- Hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý;

- Cộng tác viên trợ giúp pháp lý;

- Tiêu chuẩn của trợ giúp viên pháp lý;

- Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước;

- Xã hội hóa hoạt động trợ giúp pháp lý;

- Hình thức trợ giúp pháp lý (tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động...);

- Trình tự, thủ tục thực hiện trợ giúp pháp lý; cơ chế giải quyết tranh chấp và bồi thường thiệt hại trong trợ giúp pháp lý;

- Nguồn tài chính cho hoạt động trợ giúp pháp lý; Quỹ trợ giúp pháp lý; các biện pháp kiểm soát chi phí trợ giúp pháp lý bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả;

- Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý...

Sau đó, Bộ trưởng Bộ tư pháp Lê Thành Long giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi).

Trước khi bắt đầu phiên họp buổi sáng, Quốc hội đã mặc niệm Hòa thượng Thích Chơn Thiện, Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII, XIV; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam; Trưởng Ban Giáo dục tăng ni Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế; Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.

Cũng trong phiên họp sáng nay, Quốc hội đã nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc do Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Trương Đức Giang dự khán phiên họp buổi sáng của Quốc hội.

Buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi). Trong phiên thảo luận, đã có 18 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Phạm vi điều chỉnh của Luật;

- Khái niệm tài sản công, nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản công;

- Chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan nhà nước;

- Chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập;

- Chế độ quản lý, sử dụng, khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài nguyên thiên nhiên;

- Huy động vốn để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản;

- Vai trò thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng trong quản lý, sử dụng tài sản công…

Sau đó, Quốc hội họp riêng. Quốc hội đã nghe:

- Bộ trưởng Bộ công thương Trần Tuấn Anh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc dừng thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

- Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc dừng thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Thứ sáu, ngày 11-11-2016, buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở tổ về các dự án, dự thảo: Luật đường sắt (sửa đổi), Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi) và Nghị quyết về việc dừng thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Buổi chiều, Quốc hội làm việc tại hội trường thảo luận về dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

(Văn phòng Quốc hội)