Chương trình làm việc chiều ngày 22 tháng 11 năm 2016

22/11/2016 14:35

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 2

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

            Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 22 tháng 11 năm 2016)

 

Buổi chiều:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Các Phó Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Thị Kim Ngân

Tòng Thị Phóng

Phùng Quốc Hiển (điều khiển phiên họp)

 

THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Bộ trưởng Bộ khoa học, công nghệ:

Phó Thủ tướng Chính phủ:

Thứ trưởng Bộ công thương:

Chu Ngọc Anh  (nội dung 1)

Trịnh Đình Dũng  (nội dung 2)

Hoàng Quốc Vượng  (nội dung 2)

ĐOÀN THƯ KÝ

Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và

môi trường của Quốc hội:

Phan Xuân Dũng

Phó Tổng thư ký Quốc hội:

Lê Bộ Lĩnh

NỘI DUNG:

Nội dung 1:

- Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ Chu Ngọc Anh giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi).

Nội dung 2: Quốc hội họp riêng:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết dừng thực hiện Chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

- Phó Tổng thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết dừng thực hiện Chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết dừng thực hiện Chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

(Văn phòng Quốc hội)