Chương trình làm việc ngày 22 tháng 11 năm 2016

21/11/2016 17:34

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 2

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

            Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 22 tháng 11 năm 2016)

 

Buổi sáng:

 ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Các Phó Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Thị Kim Ngân

Đỗ Bá Tỵ  (điều khiển nội dung 1)

Phùng Quốc Hiển (điều khiển nội dung 2 và 3)

THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Bộ trưởng Bộ công an:

Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư:

Tô Lâm  (nội dung 1)

Nguyễn Chí Dũng (nội dung 2 và 3)

ĐOÀN THƯ KÝ

Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng, an ninh:

Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội:

Võ Trọng Việt (nội dung 1)

Vũ Hồng Thanh (nội dung 2 và 3)

 Phó Tổng thư ký Quốc hội:

Lê Bộ Lĩnh  

 

NỘI DUNG:

Nội dung 1:

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Nội dung 2:

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư.

Nội dung 3:

- Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Buổi chiều:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Các Phó Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Thị Kim Ngân

Tòng Thị Phóng

Phùng Quốc Hiển (điều khiển phiên họp)

 

THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Bộ trưởng Bộ khoa học, công nghệ:

Bộ trưởng Bộ công thương:

Chu Ngọc Anh  (nội dung 1)

Trần Tuấn Anh (nội dung 2)

ĐOÀN THƯ KÝ

Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội:

Phan Xuân Dũng

Phó Tổng thư ký Quốc hội:

Lê Bộ Lĩnh

 

NỘI DUNG:

Nội dung 1:

- Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ Chu Ngọc Anh giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi).

Nội dung 2: Quốc hội họp riêng:

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc dừng thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

(Văn phòng Quốc hội)