Chương trình làm việc ngày 21 tháng 11 năm 2016

18/11/2016 17:54

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 2

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

            Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 21 tháng 11 năm 2016)

 

Buổi sáng:

 ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Các Phó Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Thị Kim Ngân

Uông Chu Lưu

Phùng Quốc Hiển (điều khiển phiên họp)

THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư:

Nguyễn Chí Dũng

ĐOÀN THƯ KÝ

Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội:

Vũ Hồng Thanh

 Phó Tổng thư ký Quốc hội:

Lê Bộ Lĩnh

 

NỘI DUNG:

Thảo luận ở hội trường về dự án Luật quy hoạch.

- Quốc hội thảo luận về dự án Luật quy hoạch.

- Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật quy hoạch.

 

Buổi chiều:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Các Phó Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Thị Kim Ngân

Tòng Thị Phóng

Đỗ Bá Tỵ (điều khiển phiên họp)

 

THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Bộ trưởng Bộ công an:

Tô Lâm

ĐOÀN THƯ KÝ

Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội:

Võ Trọng Việt

Phó Tổng thư ký Quốc hội:

Hoàng Thanh Tùng

 

NỘI DUNG:

Thảo luận ở hội trường về dự án Luật cảnh vệ.

- Quốc hội thảo luận về dự án Luật cảnh vệ.

- Bộ trưởng Bộ công an Tô Lâm giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật cảnh vệ.

(Văn phòng Quốc hội)