Chương trình làm việc ngày 18 tháng 11 năm 2016

17/11/2016 14:44

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 2

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

            Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 18 tháng 11 năm 2016)

 

Buổi sáng:

 ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Các Phó Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Thị Kim Ngân

Phùng Quốc Hiển (điều khiển nội dung 1)

Đỗ Bá Tỵ (điều khiển nội dung 2)

THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải:

Bộ trưởng Bộ Công an:

 

Trương Quang Nghĩa (Nội dung 1)

Tô Lâm (Nội dung 2)

ĐOÀN THƯ KÝ

Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội:

 

 

Phan Xuân Dũng

Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội:

 

Võ Trọng Việt

 Phó Tổng thư ký Quốc hội:

Lê Bộ Lĩnh (Nội dung 1)

Hoàng Thanh Tùng (Nội dung 2)

NỘI DUNG:

1. Thảo luận ở hội trường về dự án Luật đường sắt (sửa đổi).

- Quốc hội thảo luận về dự án Luật đường sắt (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật đường sắt (sửa đổi).

Từ 10 giờ 30:

2. Thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

               - Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

- Bộ trưởng Bộ công an Tô Lâm giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Buổi chiều:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Các Phó Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Thị Kim Ngân

Tòng Thị Phóng (điều khiển phiên họp)

Uông Chu Lưu

 

THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Bộ trưởng Bộ nội vụ:

Bộ trưởng Bộ văn hóa, thể thao và dụ lịch:

Lê Vĩnh Tân (Nội dung 1)

 

Nguyễn Ngọc Thiện (Nội dung 2)

ĐOÀN THƯ KÝ

Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội:

 

Phan Thanh Bình

Phó Tổng thư ký Quốc hội:

Lê Bộ Lĩnh

 

NỘI DUNG:

1. Biểu quyết thông qua Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

2. Thảo luận ở hội trường về dự án Luật du lịch (sửa đổi).

- Quốc hội thảo luận về dự án Luật du lịch (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ văn hóa, thể thao và du lịch Nguyễn Ngọc Thiện giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật du lịch (sửa đổi).

 

 

(Văn phòng Quốc hội)