Buổi chiều ngày 22/11/2016: Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi).

22/11/2016 17:35

(Văn phòng Quốc hội)

File download
Other news