Buổi sáng ngày 22/11/2016: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam..

22/11/2016 14:04

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam; Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

(Văn phòng Quốc hội)

File download
Other news