Buổi chiều ngày 21/11/2016: Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật cảnh vệ.

21/11/2016 17:27

(Văn phòng Quốc hội)

File download
Other news