Buổi sáng ngày 21/11/2016: Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật quy hoạch.

21/11/2016 14:08

(Văn phòng Quốc hội)

File download
Other news