Buổi chiều ngày 18/11/2016: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật du lịch (sửa đổi)

18/11/2016 17:37

(Văn phòng Quốc hội)

File download
Other news