Chiều 21/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13; Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

 •  

  Thảo luận tổ - Thái Bình - Bình Định - Cần Thơ. Ảnh: Văn Bình Cổng TTĐT

   
 •  

  Thảo luận tổ - Thái Bình - Bình Định - Cần Thơ. Ảnh: Văn Bình Cổng TTĐT

   
 •  

  Thảo luận tổ - Thái Bình - Bình Định - Cần Thơ. Ảnh : Văn Bình Cổng TTĐT

   
 •  

  Thảo luận tổ - Thái Bình - Bình Định - Cần Thơ. Ảnh: Văn Bình Cổng TTĐT