Sáng 21/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13

 •  

  Thảo luận tổ - Nghệ An - Hòa Bình - Trà Vinh - Lai Châu .Ảnh : Văn Bình Cổng TTĐT

   
 •  

  Thảo luận tổ -Thanh Hóa - Vĩnh Phúc - Hậu Giang - Vũng Tàu .Ảnh : Văn Bình Cổng TTĐT

   
 •  

  Thảo luận tổ - Thanh Hóa - Vĩnh Phúc - Hậu Giang .Ảnh : Văn Bình Cổng TTĐT

   
 •  

  Thảo luận tổ - Thanh Hóa - Vĩnh Phúc - Hậu Giang .Ảnh : Văn Bình Cổng TTĐT