Chiều 20/10, Các Bộ trưởng trình bày một số Báo cáo quan trọng trước Quốc hội.

 •  

  Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra kế hoạch tài chính 5 năm. Văn Bình - Cổng TTĐT

   
 •  

  Đại biểu Quốc hội khóa XIV tại phiên họp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

   
 •  

  Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020. Văn Bình - Cổng TTĐT

   
 •  

  Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT