•  

  Chiều 21/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13; Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

   
 •  

  Sáng 21/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13

   
 •  

  Chiều 20/10, Các Bộ trưởng trình bày một số Báo cáo quan trọng trước Quốc hội.

   
 •  

  Sáng 20/10, Khai mạc Kỳ họp thứ hai Quốc hội Khóa XIV