Thông cáo số 21 kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

19/06/2017 17:52

Ngày 19-6-2017, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp.

Buổi sáng,

1. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành.

Quốc hội đã nghe:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm 02 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Quốc hội bầu Ban kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn: Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày Tờ trình của Chủ tịch Quốc hội về dự kiến nhân sự thành viên Ban kiểm phiếu và biểu quyết thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu bằng hình thức bấm nút.

 Quốc hội bỏ phiêu phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm 02 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau đó, Quốc hội đã nghe:

- Trưởng Ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường báo cáo kết quả kiểm phiếu.

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội-Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm 02 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm 02 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với ông Lê Hồng Quang và ông Nguyễn Văn Tiến.

2. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành.

 Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi).

Trong quá trình thảo luận, đã có 26 đại biểu Quốc hội phát biểu và 02 đại biểu tranh luận. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Tên gọi, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của dự thảo Luật;

- Những hành vi bị nghiêm cấm;

- Chính sách của Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng; cơ chế chính sách mở rộng hợp tác quốc tế về lâm nghiệp;

- Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia và Hội đồng thẩm định quy hoạch lâm nghiệp quốc gia; phân loại rừng, phân định ranh giới rừng, sở hữu rừng, chủ rừng và quyền và nghĩa vụ của chủ rừng;

- Nguyên tắc giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, thu hồi rừng;

- Tổ chức hệ thống cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về lâm nghiệp; Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ…

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều,

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành.

1. Biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015:

Quốc hội đã nghe:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015.

- Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Điều 1- phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 và toàn văn Nghị quyết.

2. Biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành Dự án thành phần:

Quốc hội đã nghe:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành Dự án thành phần.

- Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành Dự án thành phần.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Điều 1 và toàn văn Nghị quyết.

3. Biểu quyết thông qua Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi):

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Điều 3 - Chính sách của Nhà nước đối với hoạt động chuyển giao công nghệ, Điều 35 - Hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ và toàn văn Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi).

4. Biểu quyết thông qua Luật thủy lợi:

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật thủy lợi.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Điều 3- Nguyên tắc trong hoạt động thủy lợi, Điều 36 - Hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và toàn văn Luật thủy lợi.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành.

5. Biểu quyết thông qua Luật du lịch (sửa đổi):

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật du lịch (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Điều 4 - Nguyên tắc phát triển du lịch, Điều 31 - Điều kiện kinh doanh du lịch lữ hành và toàn văn Luật du lịch (sửa đổi).

Tiếp theo, Quốc hội họp riêng để biểu quyết thông qua 02 Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào; Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Thứ ba, ngày 20-6-2017, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để biểu quyết, thông qua một số nội dung.

(Văn phòng Quốc hội)