Thông cáo số 18 kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

14/06/2017 18:32

Ngày 14-6-2017, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp.

Buổi sáng:

Từ 8 giờ 00 đến 10 giờ 15, Quốc hội tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện và các Bộ trưởng, trưởng ngành liên quan về nhóm vấn đề thứ 2 (gồm: vấn đề quản lý, cấp phép các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; khai thác, sử dụng các công trình văn hóa, thể thao; tổ chức lễ hội; giải pháp ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội và văn hóa ứng xử; xây dựng nếp sống văn hóa và bảo tồn, phát triển văn hóa xã hội; công tác quản lý và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch ngành du lịch).

Kết thúc phiên chất vấn này, đã có tổng số 32 lượt đại biểu chất vấn và 11 lượt đại biểu tranh luận về trách nhiệm của các Bộ trưởng, trưởng ngành đối với những vấn đề chủ yếu sau đây:

Công tác quản lý và cấp phép hoạt động văn hóa, nghệ thuật còn có những sai sót gây dư luận không tốt; việc quản lý lễ hội có tình trạng buông lỏng dẫn đến bị lợi dụng để trục lợi, gây phản cảm, lãng phí nguồn lực xã hội; việc quản lý, khai thác các công trình văn hóa, thể thao kém hiệu quả; hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tại các khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất chưa được coi trọng, tình trạng nhiều di tích bị xuống cấp, nhiều nhà văn hóa, thư viện thiếu trang thiết bị; đạo đức xã hội và văn hóa ứng xử bị suy giảm, chưa có giải pháp khắc phục rõ nét; công tác quy hoạch và quản lý du lịch còn nhiều bất cập; cơ chế, chính sách thu hút, xã hội hóa đầu tư phát triển du lịch chưa đáp ứng được yêu cầu và tiềm năng, lợi thế; sự phối hợp giữa các ngành trong quản lý du lịch còn kém hiệu quả…

Trong quá trình chất vấn, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đã tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề liên quan.

Kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu một số vấn đề đề nghị Bộ trưởng tập trung giải quyết, khắc phục.

Từ 10 giờ 15 đến 16 giờ 35, Quốc hội tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và các Bộ trưởng, trưởng ngành liên quan về nhóm vấn đề thứ 3 (gồm: thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả khám bệnh, chữa bệnh; vấn đề giá thuốc và quản lý nhà nước về giá thuốc, cung ứng thuốc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; việc đầu tư cho y tế cơ sở để giảm tải cho bệnh viện tuyến trên; thực trạng đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, đặc biệt tại các địa bàn miền núi, các vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn).

Kết thúc phiên chất vấn này, đã có 49 lượt đại biểu chất vấn và 13 lượt đại biểu tranh luận về trách nhiệm của các Bộ trưởng, trưởng ngành đối với những vấn đề chủ yếu sau đây:

Hệ thống y tế cơ sở vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân trong tình hình mới; hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, công tác quản lý vật tư y tế còn nhiều bất cập; đội ngũ cán bộ y tế còn thiếu về số lượng và hạn chế về chất lượng; văn hóa ứng xử và y đức tại một số cơ sở y tế chưa thực sự làm cho người dân hài lòng; cơ chế tài chính chưa đủ sức thu hút và khuyến khích phát triển y tế cơ sở; vẫn còn tình trạng vượt tuyến gây quá tải ở tuyến trên, lãng phí tuyến dưới. Quản lý giá thuốc, bán thuốc chữa bệnh cơ bản không có đơn, tình trạng lạm dụng thuốc kháng sinh còn phổ biến, công tác quản lý thuốc nam, đông y, thực phẩm chức năng chưa chặt chẽ; còn tình trạng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế; để xảy ra một số sự cố về y tế ở các tuyến gây lo lắng cho Nhân dân; tình trạng lạm dụng kỹ thuật cao và không thừa nhận kết quả trong xét nghiệm chung của các cơ sở y tế gây khó khăn, lãng phí cho người bệnh…

Trong quá trình chất vấn, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề liên quan.

Kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu một số vấn đề đề nghị Bộ trưởng tập trung giải quyết, khắc phục.

Từ 16 giờ 35 đến 17 giờ 00, Quốc hội tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và các Bộ trưởng, trưởng ngành liên quan về nhóm vấn đề thứ 4 (gồm: giải pháp cụ thể để huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển; việc phân bổ, thông báo kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý, kiểm soát, tránh lãng phí trong đầu tư công; trách nhiệm của bộ, ngành trong việc thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia).

Đã có 51 đại biểu Quốc hội đăng ký, trong đó, có 7 lượt đại biểu chất vấn và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời về một số vấn đề nêu trên.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

Thứ năm, ngày 15-6-2017, Quốc hội làm việc tại hội trường. Buổi sáng, Quốc hội tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ trưởng, trưởng ngành khác tham gia trả lời vấn đề liên quan (nếu có). Buổi chiều, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình thay mặt Thủ tướng Chính phủ báo cáo, làm rõ thêm những vấn đề thuộc trách nhiệm của Chính phủ và trả lời chất vấn thuộc lĩnh vực phụ trách. Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

(Văn phòng Quốc hội)