Thông cáo số 14 kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

08/06/2017 17:08

Ngày 08-6-2017, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp.

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thủy lợi.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thủy lợi. Trong quá trình thảo luận, đã có 23 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu và 02 lượt đại biểu tranh luận. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ; nguyên tắc, chính sách của Nhà nước trong hoạt động thủy lợi; điều tra cơ bản, chiến lược, quy hoạch thuỷ lợi; khoa học và công nghệ trong hoạt động thủy lợi;

- Đa dạng hóa đầu tư xây dựng công trình thủy lợi; nguyên tắc quản lý, nguồn tài chính, tổ chức và phương thức khai thác công trình thủy lợi; trách nhiệm quản lý, trách nhiệm lập và điều chỉnh quy trình vận hành công trình thủy lợi;

- Sự thống nhất các quy định về quản lý, khai thác nguồn nước trong dự thảo Luật Thủy lợi với Luật Tài nguyên nước;

- Nguyên tắc và căn cứ định giá, thẩm quyền quyết định giá sản phẩm, dịch vụ thuỷ lợi; hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi; khả năng thanh toán của người sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi;

- Quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thủy lợi; xử lý công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; thanh tra, xử lý vi phạm.

Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường báo cáo, cung cấp thêm thông tin, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu kết luận phiên họp.

Buổi chiều,

1. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu Quốc hội điều hành phiên họp. Quốc hội đã nghe:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

- Phó Tổng Thư ký Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

2. Quốc hội thảo luận về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành dự án thành phần.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp.

Trong quá trình thảo luận, đã có 18 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu và  01 lượt đại biểu tranh luận. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Sự cần thiết tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành dự án thành phần;

- Cơ sở pháp lý của việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần;

- Quy mô, nguồn vốn và cách thức tổ chức thực hiện Dự án thành phần thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án;

- Phương án huy động vốn, lộ trình bổ sung nguồn vốn để bảo đảm tiến độ và tính khả thi của Dự án;

- Về hình thức quyết định của Quốc hội (ban hành Nghị quyết riêng để tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để thực hiện độc lập hoặc sửa Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25/6/2015).

Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa giải trình, báo cáo, cung cấp thêm thông tin, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu kết luận phiên họp.

Thứ sáu, ngày 09-6-2017, Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017. Phiên họp sẽ được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam truyền hình, phát thanh trực tiếp.

(Văn phòng Quốc hội)