Chương trình làm việc ngày 14 tháng 6 năm 2017

14/06/2017 09:14

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 3


 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2017

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 14 tháng 6 năm 2017) 

* Cả ngày: Truyền hình, phát thanh trực tiếp

 

Đoàn Chủ tịch:

  

CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân (điều khiển phiên họp)

PCTQH Tòng Thị Phóng

PCTQH Uông Chu Lưu

PCTQH Phùng Quốc Hiển

PCTQH Đỗ Bá Tỵ

Tổng Thư ký Quốc hội:

Nguyễn Hạnh Phúc

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Lê Bộ Lĩnh

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

BT Nguyễn Ngọc Thiện  (từ 8h00 đến 10h15)

Bộ Y tế:

BT Nguyễn Thị Kim Tiến (từ 10h15 đến 16h35)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư:  

BT Nguyễn Chí Dũng (từ 16h35 đến 17h00)

 

NỘI DUNG:

Buổi sáng:

* Từ 08h00 đến 10h15:

- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các thành viên Chính phủ tiếp tục trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thứ 2.

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc nhóm vấn đề chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* Từ 10h15 đến 11h30: Quốc hội chất vấn nhóm vấn đề thứ 3

- Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trả lời chất vấn.

- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam thay mặt Thủ tướng Chính phủ báo cáo, làm rõ thêm những vấn đề thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ và trả lời chất vấn thuộc lĩnh vực phụ trách. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Ủy ban Dân tộc và các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề liên quan (nếu có).

Buổi chiều:

* Từ 14h00 đến 16h35:

- Bộ trưởng Bộ Y tế và các thành viên Chính phủ tiếp tục trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thứ 3.

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc nhóm vấn đề chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Y tế.

* Từ 16h35 đến 17h00: Quốc hội chất vấn nhóm vấn đề thứ 4

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trả lời chất vấn.

- Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thay mặt Thủ tướng Chính phủ báo cáo, làm rõ thêm những vấn đề thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ và trả lời chất vấn thuộc lĩnh vực phụ trách. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ và các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề liên quan (nếu có).

(Văn phòng Quốc hội)