Chương trình Kỳ họp thứ 3 QH khoá XIV (từ ngày 16-6 đến bế mạc kỳ họp)

12/06/2017 17:56

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 3
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

 

CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 3, QUỐC HỘI KHÓA XIV

TỪ NGÀY 16-6-2017 ĐẾN BẾ MẠC KỲ HỌP

(Đã được Quốc hội quyết định điều chỉnh tại phiên họp chiều ngày 12-6-2017)
 

 

Thứ sáu, ngày 16-6-2017

Sáng:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi).

* Từ 10 giờ 30:

- Nội dung nhân sự:

+ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 02 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

+ Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm 02 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

+ Các Đoàn đại biểu Quốc hội họp để thảo luận về việc phê chuẩn bổ nhiệm 02 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Chiều:

- Biểu quyết thông qua Luật đường sắt (sửa đổi).

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật tố cáo (sửa đổi).

- Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật tố cáo (sửa đổi).

Thứ bảy, ngày 17-6-2017

Các cơ quan của Quốc hội làm việc theo chương trình riêng.

Chủ nhật, ngày 18-6-2017

Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 19-6-2017

Sáng:

- Nội dung nhân sự:

+ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm 02 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

+ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội (nếu có).

+ Quốc hội bầu Ban kiểm phiếu.

+ Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ bỏ phiếu.

+ Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm 02 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.

 

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi).

(Quốc hội nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu làm việc).

- Nội dung nhân sự:

+ Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.

+ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội-Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm 02 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

+ Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm 02 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi).

Chiều:

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

- Biểu quyết thông qua Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi).

- Biểu quyết thông qua Luật thủy lợi

- Biểu quyết thông qua Luật du lịch (sửa đổi).

* Quốc hội họp riêng:

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Thứ ba, ngày 20-6-2017

Sáng:

- Biểu quyết thông qua Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).

- Biểu quyết thông qua Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi).

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật thủy sản (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật thủy sản (sửa đổi).

Chiều:

- Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật hình sự.

- Biểu quyết thông qua Luật cảnh vệ.

- Biểu quyết thông qua Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Thứ tư, ngày 21-6-2017

Sáng: Quốc hội họp phiên bế mạc (Phát thanh, truyền hình trực tiếp)

- Biểu quyết thông qua Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016”.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2018.

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp.

- Quốc hội làm lễ chào cờ.

Chiều:

Dự phòng.

Thời gian làm việc:

Buổi sáng: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30.

Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00.