Chương trình làm việc ngày 12 tháng 6 năm 2017

09/06/2017 21:00

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 3
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 12 tháng 6 năm 2017) 

 

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch:

  

CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân (phát biểu và mời CTQH Cu Ba phát biểu)

PCTQH Tòng Thị Phóng

PCTQH Uông Chu Lưu

PCTQH Phùng Quốc Hiển (điều khiển nội dung 2 và 3)

PCTQH Đỗ Bá Tỵ (điều khiển nội dung 1)

 

 

Ủy ban Kinh tế:

Ủy ban Tài chính, Ngân sách:

CNUB Vũ Hồng Thanh (nội dung 2)

CNUB Nguyễn Đức Hải (nội dung 3)

Bộ Tài chính:

BT Đinh Tiến Dũng  (và 01 đồng chí của BTC) (nội dung 3)

Tổng Thư ký Quốc hội:

Nguyễn Hạnh Phúc (nội dung 1)

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Lê Bộ Lĩnh

NỘI DUNG:

 

* 10 giờ 00: Chủ tịch Quốc hội Cuba Estenban Lazo Hernandez phát biểu ý kiến (có kịch bản riêng).

1. Biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018.

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội-Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018.

- Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018.

2. Biểu quyết thông qua Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

­- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Thảo luận ở hội trường về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015.

  • Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch:

  

CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân

PCTQH Phùng Quốc Hiển (điều khiển phiên họp)

PCTQH Đỗ Bá Tỵ

Ủy ban Kinh tế:

CNUB Vũ Hồng Thanh (và 01 đồng chí của TTUBKT)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

TĐ Lê Minh Hưng (và 01 đồng chí của NHNN)

Tổng Thư ký Quốc hội:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Nguyễn Hạnh Phúc (nội dung 1)

Lê Bộ Lĩnh (nội dung 2 và 3)

NỘI DUNG:

1. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung chương trình kỳ họp thứ 3 của Quốc hội.

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội-Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo dự kiến điều chỉnh chương trình làm việc của Quốc hội từ ngày 16-6 đến bế mạc kỳ họp.

- Quốc hội biểu quyết thông qua chương trình làm việc từ ngày 16-6 đến bế mạc kỳ họp.

2. Biểu quyết thông qua Luật quản lý ngoại thương.

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật quản lý ngoại thương.

- Quốc hội biếu quyết thông qua Luật quản lý ngoại thương.

3. Thảo luận về dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

- Tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

- Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

(Văn phòng Quốc hội)