CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM 2021

28/03/2021

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 11

---------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

-----------------------------

Cả ngày:

Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng

- Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển

- Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:   Nguyễn Trường Giang

 

  NỘI DUNG

        

1. Mặc niệm đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Quang, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng.

2. Thảo luận ở hội trường về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ (Truyền hình, phát thanh trực tiếp).

3. Từ 16 giờ 00: Trao tặng kỷ niệm chương hoạt động của Quốc hội.