CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2020

14/06/2020

QUỐC HỘI KHÓA XIV

Kỳ họp thứ 9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

 

Cả ngày: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng

- Phó Chủ tịch Quốc hội PCTQH Uông Chu Lưu

- Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

Ủy ban Kinh tế: 

Ủy ban Tài chính-Ngân sách: 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 

Bộ Tài chính: 

Phó Tổng Thư ký Quốc hội: 

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh

Chủ nhiệm Nguyễn Đức Hải

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng

Nguyễn Thị Thúy Ngần

 

NỘI DUNG:

 

- Tiếp tục thảo luận ở hội trường về:

+ Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019, tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2020.

+ Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

- Thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội