CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2020

09/06/2020

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 9

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

 

Buổi sáng:

- Thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).

+ Dự án Luật Thỏa thuận quốc tế.

+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (điều hành nội dung 5)

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng

- Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (điều hành nội dung 1,2, 3, 4)

Ủy ban Pháp luật: 

Ủy ban Tư pháp: 

Ủy ban Tài chính, Ngân sách: 

Ban Công tác đại biểu: 

Phó Tổng Thư ký Quốc hội: 

Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng (nội dung 1)

Chủ nhiệm Lê Thị Nga (nội dung 2)

Chủ nhiệm Nguyễn Đức Hải (nội dung 3,4)

Trưởng Ban Trần Văn Túy (nội dung 5)

Nguyễn Thị Thúy Ngần

 

NỘI DUNG

 

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

Nội dung 2:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

- Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

Nội dung 3:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Nội dung 4:

- Thảo luận ở hội trường về việc bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng giải trình, ý kiến đại biểu Quốc hội.

Nội dung 5: Từ 16 giờ 15, công tác nhân sự.

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình bày Tờ trình về nhân sự để bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 -2021 đối với ông Vương Đình Huệ.

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

- Thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về:

+ Dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

+ Phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ.

+ Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội