CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2020

08/06/2020

 

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 9

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

 

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

- Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

Ủy ban Kinh tế: 

Ủy ban Tài chính, Ngân sách: 

Phó Tổng Thư ký Quốc hội: 

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh

Chủ nhiệm Nguyễn Đức Hải

Nguyễn Thị Thúy Ngần

 

NỘI DUNG

 

- Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 (tối đa 15 phút).

- Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội (tối đa 15 phút).

- Thảo luận ở tổ về:

+ Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.

+ Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

- Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (điều hành nội dung 2)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ (điều hành nội dung 1)

Ủy ban Pháp luật: 

Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội: 

Phó Tổng Thư ký Quốc hội

Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng

Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc

Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG

 

Nội dung 1:

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021.

Nội dung 2:

- Tiếp tục thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

- Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

* Từ 16 giờ 00:

- Thảo luận ở tổ về: dự án Luật Cư trú (sửa đổi).

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội