Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm
 
Tên văn bản Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
Tờ trình tóm tắt về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 Ủy ban thường vụ Quốc hội
Dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV trình Quốc hội thông qua
Báo cáo Tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về Dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV Ủy ban thường vụ Quốc hội
Dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”
Báo cáo Tiếp thu, giải trình, chỉnh lý Dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” Ủy ban thường vụ Quốc hội
Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trình Quốc hội thông qua
Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trình Quốc hội thông qua Ủy ban thường vụ Quốc hội
Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua
Báo cáo Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua Ủy ban thường vụ Quốc hội
Dự thảo Nghị quyết gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể