Báo cáo công tác
Báo cáo số 1576/BC-UBVHGDTTN14 của Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng về kết quả hoạt động từ Kỳ họp thứ 5 đến Kỳ họp thứ 6 và dự kiến chương trình công tác năm 2019
Báo cáo số 715/BC- HĐDT14 của Hội đồng Dân tộc về hoạt động từ kỳ họp thứ năm đến kỳ họp thứ sáu, dự kiến hoạt động sau kỳ họp thứ sáu và năm 2019 của Hội đồng Dân tộc
Báo cáo giám sát
Báo cáo số 1594/BC-UBVHGDTTN14 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về kết quả khảo sát một số nội dung trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về xuất bản, in, phát hành sách giáo khoa giáo dục PT giai đoạn 2012 – 2017
Báo cáo số 1591/BC-UBVHGDTTN14 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về kết quả khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa cố đô Huế
Các dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến
Dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)
Dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
Các dự án Luật trình Quốc hội thông qua
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch
Dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp
Tài liệu chất vấn, trả lời kiến nghị cử tri
Báo cáo số 420/BC-CP của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn lĩnh vực ngân hàng từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
Báo cáo số 96/BC- BXD của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 113/2015/QH13 về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn
Văn kiện chung
Báo cáo số 377/BC-CP của Chính phủ về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2017
Báo cáo số 421/BC-CP của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành