CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2018

19/11/2018 16:35

 

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 6

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP 

(Buổi sáng, ngày 20 tháng 11 năm 2018)

______________ 

 

Đoàn Chủ tịch: 

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (điều hành nội dung 2)

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng (điều hành nội dung 5,6,7)

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (điều hành nội dung 1)

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (điều hành nội dung 3)

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ (điều hành nội dung 4)

Nội dung 1: 

Ủy ban Tư pháp: 

Thanh tra Chính phủ: 

Nội dung 3: 

Ủy ban Kinh tế: 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 

Nội dung 4: 

Ủy  ban Quốc phòng và An ninh: 

Bộ Công an: 

Tổng Thư ký Quốc hội: 

Phó Tổng Thư ký Quốc hội: 

 

Chủ nhiệm Uỷ ban Lê Thị Nga

Tổng Thanh tra Lê Minh Khái

 

Chủ nhiệm Uỷ ban Vũ Hồng Thanh

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

 

Chủ nhiệm Uỷ ban Võ Trọng Việt

Bộ trưởng Tô Lâm

Nguyễn Hạnh Phúc

Hoàng Thanh Tùng

 

NỘI DUNG:

1. Biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

- Biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

2. Từ 8 giờ 30 đến 8 giờ 45:

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón Tổng thống Ram Nát Ko-vin và Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Ấn Độ vào hội trường Diên Hồng.

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng giới thiệu Đoàn và đề nghị các đại biểu Quốc hội đứng dậy, vỗ tay chào mừng.

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giới thiệu Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ Ram Nát Ko-vin phát biểu.

- Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ Ram Nát Ko-vin phát biểu ý kiến.

- Chủ tịch Quốc hội tiễn Tổng thống Ram Nát Ko-vin và Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Ấn Độ.

3. Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

- Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

4. Biểu quyết thông qua Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

- Biểu quyết thông qua Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

Quốc hội nghỉ giải lao.

* Quốc hội họp phiên bế mạc (Phát thanh, truyền hình trực tiếp):

5. Thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

- Phó Tổng Thư ký Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết.

6. Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp.

7. Quốc hội làm lễ chào cờ.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội