CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2018

17/11/2018 16:44

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 6

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP 

 (Ngày 19 tháng 11 năm 2018)

______________ 

 

Buổi sáng: 

 

Đoàn Chủ tịch:

   

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

 Phó Chủ tịch  Quốc hội Uông Chu Lưu (điều hành phiên họp)

 Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển

Ủy ban Tư pháp:  

Bộ Công an: 

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 Chủ nhiệm Uỷ ban Lê Thị Nga

 Bộ trưởng Tô Lâm

 Hoàng Thanh Tùng

 

NỘI DUNG:

- Thảo luận về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội. 

Buổi chiều: 

 

Đoàn Chủ tịch:

   

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân 

 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng (điều hành nội dung 5)

 Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (điều hành nội dung 1)

 Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (điều hành nội dung 2, 3)

 Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ (điều hành nội dung 4)

Ủy ban Tư pháp:

Bộ Công an:

Ủy ban KH, CN & MT:

Bộ NN & PTNT:

Ủy ban QP & AN:

Bộ Quốc phòng:

Ủy ban VH, GD, TN, TN & NĐ:  

Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội

 Chủ nhiệm Ủy ban Lê Thị Nga (nội dung 1)

 Bộ trưởng Tô Lâm (nội dung 1)

 Chủ nhiệm Ủy ban Phan Xuân Dũng (nội dung 2,3)

 Bộ trưởngNguyễn Xuân Cường (nội dung 2,3)

 Chủ nhiệm Ủy ban Võ Trọng Việt (nội dung 4)

 Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch (nội dung 4)

 Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình (nội dung 5)

 Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ (nội dung 5)

 Hoàng Thanh Tùng

 

NỘI DUNG:

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi).

- Biểu quyết thông qua Luật Đặc xá (sửa đổi).

Nội dung 2:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Trồng trọt.

- Biểu quyết thông qua Luật Trồng trọt.

Nội dung 3:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Chăn nuôi.

- Biểu quyết thông qua Luật Chăn nuôi.

Nội dung 4:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

- Biểu quyết thông qua Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Nội dung 5:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

- Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội