CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2018

13/11/2018 17:39

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 6

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

 (Ngày 14 tháng 11 năm 2018) 

Buổi sáng

Đoàn Chủ tịch:   Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

 Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (điều hành phiên họp)

 Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

 

Thanh tra Chính phủ:

Ủy ban Pháp luật:

Ban Dân nguyện:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 

 Tổng Than tra Chính phủ Lê Minh Khái

 Chủ nhiệm Uỷ ban Nguyễn Khắc Định

 Trưởng ban Nguyễn Thanh Hải

 Hoàng Thanh Tùng

NỘI DUNG:

- Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2018 (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2018 (tối đa 15 phút).

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2018 (tối đa 15 phút).

- Thảo luận ở hội trường về báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018.

- Cơ quan trình báo cáo giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều.

Đoàn Chủ tịch:  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

 Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (điều hành phiên họp)

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

Nội dung 1:

Ủy ban Tài chính, Ngân sách:

Bộ Tài chính:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Nội dung 2:

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường:

Bộ Xây dựng:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 

Chủ nhiệm Uỷ ban Nguyễn Đức Hải

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng

Hoàng Thanh Tùng

 

Chủ nhiệm Uỷ ban Phan Xuân Dũng

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà

Hoàng Thanh Tùng

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019.

Nội dung 2:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Kiến trúc.

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội nêu.

 

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội