CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2018

12/11/2018 15:42

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 6

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

 (Ngày 13 tháng 11 năm 2018) 

 

Cả ngày:

 

Đoàn Chủ tịch:

 

 Chủ tịch Quốc hội  Nguyễn Thị Kim Ngân

 Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (điều hành phiên họp)

 Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

Lãnh đạo Chính phủ:

Tòa án nhân dân tối cao:

Viện kiểm sát nhân dân tối cao:

Ủy ban Tư Pháp:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình

 Chánh án Nguyễn Hòa Bình

 Viện trưởng Lê Minh Trí

 Chủ nhiệm Ủy ban Lê Thị Nga

 Hoàng Thanh Tùng     

 

NỘI DUNG:

- Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018 (tối đa 15 phút).

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trình bày Báo cáo công tác năm 2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (trong đó có nội dung về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân) (tối đa 15 phút).

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (trong đó có nội dung về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân) (tối đa 15 phút).

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác thi hành án năm 2018 (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra các báo cáo về công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án năm 2018 (tối đa 25 phút).

- Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 (tối đa 15 phút).

- Thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội