Báo cáo công tác
Báo cáo giám sát
Các dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến
Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).
Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế
Các dự án Luật trình Quốc hội thông qua
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS),....
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Cư trú (sửa đổi)...
Quốc hội xem xét về công tác nhân sự; thảo luận ở hội trường về giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách TW giai đoạn 2016-2020 cho Ngân hàng phát triển VN; biểu quyết thông qua Luật Biên phòng Việt Nam
Các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp
Tài liệu chất vấn, trả lời kiến nghị cử tri
Văn kiện chung
Quốc hội thông qua NQ về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM; thảo luận ở hội trường về dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
Quốc hội thông qua NQ về KH phát triển KT-XH năm 2021; thảo luận ở tổ về các dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
Quốc hội họp phiên chất vấn và trả lời chất vấn