Buổi chiều ngày 16/11/2017: Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

16/11/2017 20:17

(Văn phòng Quốc hội)

File download