Buổi sáng ngày 16/11/2017: Chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

16/11/2017 14:24

(Văn phòng Quốc hội)

File download