Buổi chiều ngày 30/10/2017: Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016

31/10/2017 09:21

(Văn phòng Quốc hội)

File download
Other news