Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm
 
Tên văn bản Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
Báo cáo số 333/BC-CP của Chính phủ giải trình và trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XIII. Chất vấn và trả lời chất vấn
Báo cáo số 471/BC-BCA-V11 ngày 20-9-2012 của Bộ Công an về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, thứ 3, Quốc hội khoá XIII Chất vấn và trả lời chất vấn
bc304-CP ve gquyet KNTC trong linh vuc dat dai.doc Đất đai
Báo cáo số 321/BC-CP ngày 10-11-2012 của Chính phủ v/v thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 và thứ 3 (khoá XIII) Chất vấn và trả lời chất vấn
Báo cáo số 7448/BGDĐT-VP ngày 05-11-2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, 3 Quốc hội khóa XIII Chất vấn và trả lời chất vấn
Báo cáo số 6433/BGDĐT-VP ngày 28-9-2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, 3 Quốc hội khóa XIII Chất vấn và trả lời chất vấn
Báo cáo số 99/BC-BTC ngày 02-11-2012 của Bộ Tài chính v/v thực hiện Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII Chất vấn và trả lời chất vấn
Báo cáo số 210/BC-BTNMT ngày 10-10-2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện trả lời chất vấn của các Đại biểu Quốc hội và ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII Chất vấn và trả lời chất vấn
Báo cáo số 228/BC-BTNMT ngày 31-10-2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII Chất vấn và trả lời chất vấn
Báo cáo số 3488/BNN-VP ngày 11-10-2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả giải quyết các vấn đề giải trình trước Quốc hội tại phiên chất vấn Chất vấn và trả lời chất vấn