•  
  Buổi sáng ngày 2-11-2012, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại Hội trường về Công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; về công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

  Buổi sáng ngày 2-11-2012, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại Hội trường về Công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; về công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

   
 •  
  Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Dự thảo Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

  Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Dự thảo Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

   
 •  
  Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIII

  Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIII

   
 •  
  Lễ khai mạc kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khoá XIII được tổ chức trọng thể tại Hội trường Bộ Quốc phòng

  Lễ khai mạc kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khoá XIII được tổ chức trọng thể tại Hội trường Bộ Quốc phòng

   
 •  
  Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường nghe Tờ trình và thảo luận về một số dự án Luật, Nghị quyết

  Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường nghe Tờ trình và thảo luận về một số dự án Luật, Nghị quyết

   
 •  
  Quốc hội thảo luận tại Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật dự trữ Quốc gia

  Quốc hội thảo luận tại Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật dự trữ Quốc gia

   
 •  
  Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, dự thảo Luật hợp tác xã (sửa đổi)

  Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, dự thảo Luật hợp tác xã (sửa đổi)

   
 •  
  Ngày 26-10-2012, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra một số dự án Luật

  Ngày 26-10-2012, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra một số dự án Luật

   
 •  
  Quốc hội thảo luận ở Tổ về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; về công tác của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; về công tác thi hành án và công tác phòng chống tham nhũng năm 2012

  Quốc hội thảo luận ở Tổ về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; về công tác của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; về công tác thi hành án và công tác phòng chống tham nhũng năm 2012

   
 •  
  Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật xuất bản (sửa đổi)

  Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật xuất bản (sửa đổi)

   
 •  
  Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

  Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

   
 •  
  Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

  Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

   
 •  
  Buổi sáng 31-10-2012, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại Hội trường về tình hình KT-XH năm 2012 và phương hướng, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2013

  Buổi sáng 31-10-2012, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại Hội trường về tình hình KT-XH năm 2012 và phương hướng, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2013

   
 •  
  Buổi chiều 31/10/2012, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2013

  Buổi chiều 31/10/2012, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2013

   
 •  
  Quốc hội thảo luận tại hội trường về Công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; về công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

  Quốc hội thảo luận tại hội trường về Công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; về công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

   
 •  
  Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Thủ đô

  Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Thủ đô

   
 •  
  Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai

  Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai

   
 •  
  Quốc hội làm việc tại hội trường, thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013 và thảo luận về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013

  Quốc hội làm việc tại hội trường, thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013 và thảo luận về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013

   
 •  
  Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

  Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

   
 •  
  Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

  Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

   
 •  
  Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại

  Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại

   
 •  
  Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường chất vấn các thành viên của Chính phủ

  Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường chất vấn các thành viên của Chính phủ

   
 •  
  Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

  Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

   
 •  
  Sáng 14-11-2012, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

  Sáng 14-11-2012, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

   
 •  
  Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2013; Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013 và thảo luận về dự án Luật sửa đổi,

  Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2013; Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013 và thảo luận về dự án Luật sửa đổi,

   
 •  
  Quốc hội tiếp tục thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và Dự thảo Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

  Quốc hội tiếp tục thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và Dự thảo Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

   
 •  
  Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật đất đai (sửa đổi)

  Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật đất đai (sửa đổi)

   
 •  
  Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thông qua một số dự án Luật

  Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thông qua một số dự án Luật

   
 •  
  Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi)

  Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi)

   
 •  
  Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn và thảo luận ở hội trường về dự án Luật phòng

  Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn và thảo luận ở hội trường về dự án Luật phòng

   
 •  
  Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thủ đô và thảo luận ở hội trường về dự án Luật phòng, chống khủng bố

  Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thủ đô và thảo luận ở hội trường về dự án Luật phòng, chống khủng bố

   
 •  
  Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và thảo luận ở hội trường về dự án Luật hòa giải cơ sở

  Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và thảo luận ở hội trường về dự án Luật hòa giải cơ sở

   
 •  
  Quốc hội Thảo luận tại hội trường về dự án Luật giáo dục quốc phòng-an ninh

  Quốc hội Thảo luận tại hội trường về dự án Luật giáo dục quốc phòng-an ninh