Thông cáo số 29 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

28/11/2013 08:09

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển.

Thông cáo số 27 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

26/11/2013 08:33

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển.

Thông cáo số 25 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

22/11/2013 08:36

Ngày 21-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phiên họp, tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn..

Thông cáo số 24 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

21/11/2013 08:22

Ngày 20-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phiên họp, tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn..

Thông cáo số 23 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

20/11/2013 08:28

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 18 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

14/11/2013 07:57

Buổi sáng, Quốc hội xem xét về công tác nhân sự. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 16 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

12/11/2013 08:07

1. Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển.

Các tin đã đưa: